محله حسینیه بادرود
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
آرشیو وبلاگ
نویسنده: بچه محله - ۱۳٩۱/٧/٢٥

از معلم ادبیات پرسیدم عشق چیست؟؟ گفت زخم دل مجنون
از معلم زبان فارسی پرسیدم عشق چیست؟؟ گفت عشق اسم است(نکره ناشناس)
از معلم دینی پرسیدم عشق چیست؟؟ گفت حرام است
از معلم زبان انگلیسی پرسیدم عشق چیست؟؟ گفت همان love است
از معلم هندسه پرسیدم عشق چیست؟؟ گفت پاره خطیست مماس بر قلب عاشق
از معلم جبر و احتمال پرسیدم عشق چیست؟؟ گفت محاسبه ایست که احتمال آن کم است
از معلم جغرافیا پرسیدم عشق چیست؟؟ گفت مواد مذابیست زیر پوسته قلب
از معلم تاریخ پرسیدم عشق چیست؟؟ گفت سقوط سلسله قلب
از معلم شیمی پرسیدم عشق چیست؟؟ گفت تقطیر جز به جز قلب
از معلم فیزیک پرسیدم عشق چیست؟؟ گفت جاذبه ایست که در میدان قلب بوجود می آید
از معلم زیست پرسیدم عشق چیست؟؟ گفت حالتی است که در قلب نزدیک سرخرگ بعد از دیدن یار بوجود می آید
از معاون پرسیدم عشق چیست ؟؟ گفت یادم بنداز این لغت را در انظباطت ذکر کنم
از مدیر پرسیدم عشق چیست؟؟ گفت اخراجی این است عشق !!!

نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :


type="text/javascript" src="http:///blogcod/flag/js/moharam2-left.js">

تبادل لینک
مشاهده جدول کامل ليگ برتر ايران